RefereNSprojeKt, Spraying With Care (SWC)

Spraying With Care

Prototypuppställning, Val av sensorer, Val av hårdvara, Val av mjukvarubibliotek. programvara utveckling (logik, menyer etc.). Plattformsoberoende applikationsutveckling.

Call Now Button