ISOBUS

Uppgradera nuvarande styrsystem till ISOBUS

Val av hårdvara, ECU. Urval av mjukvarubibliotek. programvara utveckling (logik, menyer etc.). Integration med befintlig styrdator (kommunikation, rutiner etc.). Systemtester. Produktionsupplägg

Menu design

Test på vanligt förekommande
ISOBUS UT terminaler

Aux (-O –N) setup och test

AUX-N funktion

Utveckling på PC innan hårdvara existerar

UT-simulator ECU-simulator

Pool och maskdesign överväganden

Task Controller-funktionalitet GEO, SC, Peer2Peer etc.

Call Now Button